RUB102 Ruotsin kieli arjessani 

 

Opintojakson käyminen edellyttää:  

 

 • Ruotsin kielen lähtötaso: perusopetuksen B-ruotsin sisällöt tai vastaava osaaminen  

 • Edeltävät opinnot: RUB101 

 

 • Sinulla on käytössäsi tietokone ja kuulokemikrofoni. 

 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen. 

 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen (tai paperinen) oppikirja. 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot,  

esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita,  

kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta. 

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan. 

 

Opintojakson sisältö:  

 • Opitaan kertomaan enemmän omasta elämästä, opiskelusta, ihmissuhteista ja hyvinvoinnista sekä harjoitellaan palautteenantamisen ja itsearvioinnin taitoja. 

 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat vuorovaikutusosaaminen, hyvinvointiosaaminen sekä eettisyys- ja ympäristöosaaminen. 

 

Suoritustapa:  

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana. 

 HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa 

hän opintojakson suorittaa.  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia. 

 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista. 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä mahdollisina etäohjausaikoina Teamsissä. 

 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä ja / tai omaan digikirjaan.  

 • Kaikki opintojaksolle määritellyt arvioitavat tehtävät tulee olla tehtyinä ja arvioituina, ennen kuin kokeisiin voi osallistua. 

 • Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävien, välikokeiden ja päättökokeen perusteella. 

 • Kokeet tehdään oppimisympäristössä opiskelijan itse määrittelemänä ja opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. 

 • Opettaja: Ilkka Hytti