Opintojakson käyminen edellyttää: 

 • Sinulla on käytössäsi tietokone
 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen
 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja
 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta
 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan 

Sisältö: 

 • Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma opintojaksolla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Opintojaksolla tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

Suoritustapa: 

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa
 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia
 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista
 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsin avulla
 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa
 • Kaikki opintojakson tehtävät tulee tehdä, jotta opintojaksosta saa hyväksytyn arvosanan
 • Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävien sekä välikokeiden perusteella
 • Kokeet tehdään oppimisympäristössä opiskelijan itse määrittelemänä aikana