Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone 
 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen 
 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja 
 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 
 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan  

Sisältö:  

 • Opintojaksolla tarkastelet luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennät ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemustasi. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Käsittelet teemoja alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsittelet myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.  

Suoritustapa:  

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa  
 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia 
 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 
 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsin avulla 
 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 
 • Kaikki opintojakson tehtävät tulee tehdä, jotta opintojaksosta saa arvosanan 
 • Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävien ja välikokeiden perusteella 
 • Kokeet tehdään oppimisympäristössä opiskelijan itse määrittelemänä aikana 

 • Opettaja: Katariina Wickström