Opintojaksolla tarkastelemme luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennämme ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Käsittelemme teemoja alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsittelemme myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.