YTO3-YKV22.v Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen 3osp 

Opintojakson suorittaminen edellyttää  

-Sinulla on käytössäsi tietokone ja toimiva verkkoyhteys. Kurssi ei sovellu mobiililaitteella tehtäväksi. 

-Sinulla on hyvät itsenäisen opiskelun taidot ja digiopiskelun perustaidot. 

-Suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan. Sinulla on myös tarvittava suomen kielen kirjoittamisen taito. 

 

Sisältö 

-Perustasoa syventäviä näkökulmia aiheisiin: valtio ja yksilö, yhteiskunnallinen päätöksenteko ja vaikuttaminen, politiikka, Suomi osana Eurooppaa, median rooli yhteiskunnassa 

-Kansantalouden perusasioita 

-Yhteiskunnan muutokset ja niiden vaikutukset työelämään  

 

Suoritus- ja toimintatavat 

-Varaa opintojakson suorittamiseen noin 36 tuntia 8 viikon aikana. 

-Opintojakso suoritetaan itsenäisesti. Tarvittaessa sinun on mahdollista pyytää ohjausta verkkokurssin opettajalta. 

-Kurssitehtävät ovat yksilötehtäviä. Kurssin Moodle-työtilassa on tervetuloa-sivulla tarkemmat ohjeet vastaamiseen ja arviointiin. 

 

Arviointi 

-Osoitat sisältöjen osaamista kurssitehtävien avulla. 

-Tarvittaessa opettaja varmistaa osaamisen puhelimitse tai koululla tehtävän kokeen avulla. 


  • Opettaja: Teemu Pekkarinen