Arjessa ja työelämässä tarvittavien ohjelmistojen käytön osaaminen, 1 osp.