Kestävän kehityksen edistäminen, lähiopetus

Tällä kurssilla opitaan kestävän kehityksen perusasioita ja kestävämmällä tavalla toimimista.

Kurssilla tehdään erilaisia kirjallisia tehtäviä itsenäisesti ja ryhmissä. Opiskelija saa ohjausta tehtävien tekoon. Tehtävät on suoritettava vähintään tyydyttävällä tasolla. Kurssilla ei ole koetta.

Kurssilla tarvitaan tietokone ja internet-yhteys ja riittävä suomen kielen taito. Opiskelu edellyttää oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa omasta työskentelystä.

Kurssi on pakollinen ja laajuudeltaan 1 osaamispiste. Kurssin tekemiseen on  varattu aikaa noin 16 tuntia.


  • Opettaja: Jussi Kilpeläinen