Gradia ensiapu 16 on itsenäisesti suoritettava teoriaosuus ensiaputaitoihin perehtymiseen. 

Kurssisuoritukseen kuuluu erikseen sovittava käytännön harjoituspäivä.