Tiedonhaku ja tekstin tuottaminen -kurssi on yhden osaamispisteen laajuinen.
Kurssilla tutustutaan erilaisiin teksteihin lukemalla, kirjoittamalla ja keskustelemalla.