Tämä avoin verkko-opintojakso antaa näkökulmia siihen, mitä lisäarvoa digi voi tuoda opetukseesi ja miten oman osaamisesi karttuessa voit hyödyntää digiä opetuksessasi pedagogisesti mielekkäällä tavalla.

Opintojakso koostuu neljästä teemasta, jotka sisältävät teoriaosuuden lisäksi lyhyitä harjoituksia, joissa pääset käytännössä kokeilemaan oppimaasi ja jotka tarjoavat jo itsessään pieniä vinkkejä digitaalisen oppimisalustan ja -sovellusten käytöstä opetuksessa. 

Opintojakso toimii itseopiskelumateriaalina tarjoten pienen sukelluksen digipedagogiikan maailmaan. Sitä voi myös hyödyntää esimerkiksi työyhteisön tai tiimin pedagogisen keskustelun lähtökohtana. Opintojaksolla voi edetä omaa tahtia.


Materiaali on toteutettu osana DigiToast-hanketta saman nimisen koulutuskokonaisuuden yhteydessä 2022.
  • Opettaja: Simo Ahtiainen