Valinnaisen englannin verkkoalusta. Opettaja Sari Lehtonotko, p. 040 341 4393.

YTO1-VVKV18 Valinnainen englanti

 Opintojakson tekeminen verkossa edellyttää

 • Sinulla on käytössäsi tietokone ja kuulokemikrofoni sekä toimiva nettiyhteys (kurssi ei sovellu mobiililaitteilla tehtäväksi).
 • Kurssi soveltuu kaikille, joilla on vähintään perustasoa olevat tietotekniset taidot.
 • Kurssi on Moodle-alustalla. Tietokoneessa on hyvä olla asennettuna koulun Office365-paketti, mutta online-sovelluksissa työskentelykin on mahdollista. Tarvitaan myös pdf-tiedostojen lukemiseen sopiva ohjelma, esim. Adobe Acrobat Reader, jonka voi asentaa omalle koneelleen ilmaiseksi täältä.
 • Sinulla on hyvät itsenäisen opiskelun taidot ja digiopiskelun perustaidot.
 • Englannin kielen lähtötasosi on: perusopetuksen A-englannin sisällöt tai vastaava osaaminen.
 • Suosittelemme, että englannin pakolliset kurssit olisivat tehtyinä ennen valinnaista.

 Sisältö ja tavoitteet

Kurssin tavoitteena on harjoitella erilaisia työelämässä ja yhteiskunnassa eteen tulevia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita englannin kielellä.

Kurssi koostuu erilaisista suullisista ja kirjallisista tehtävistä, joiden aiheina on esim.

 • itsensä esittely työelämässä,
 • sähköpostin laatiminen,
 • yritysesittely,
 • mielipiteen ilmaiseminen,
 • vaikuttaminen sekä
 • työnhaku.

Lisäksi syvennetään kieliopin osaamista. Kurssilla ei ole koetta, vaan kaikki kurssitehtävät arvioidaan ja niistä muodostuu koko kurssin arvosana.

Suoritus ja toimintatavat

Kurssi koostuu kuudesta (6) Lessonista (oppitunnista). Yhteen Lessoniin on varattava aikaa keskimäärin noin viisi (5) tuntia. Verkkokurssin tekemiseen on siis varattava aikaa vähintään 30 tuntia yhteensä kahdeksan (8) viikon kuluessa. Suositeltu tahti on Lesson/viikko, jolloin jää vähän ylimääräistäkin aikaa, jos vaikka opiskelija sairastuu tms. Opintojakso suoritetaan kokonaan itsenäisesti.

 • Opettaja: Sari Lehtonotko