YTO3-TTP22 Työelämässä toimiminen, pakollinen (2osp)

Opintojakson suorittaminen edellyttää

  • Sinulla on käytössäsi tietokone ja toimiva verkkoyhteys. Kurssi ei sovellu mobiililaitteella tehtäväksi.
  • Sinulla on hyvät itsenäisen opiskelun taidot ja digiopiskelun perustaidot.
  • Suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan. Sinulla on myös tarvittava suomen kielen kirjoittamisen taito.


Sisältö

  • Työelämätaidot: työsopimuksen solmiminen, oman alan työehdot, työlainsäädäntö, työmarkkinajärjestelmän keskeiset periaatteet.
  • Työyhteisötaidot: vuorovaikutustaidot, työyhteisön moninaisuus, työhyvinvointi, ammattietiikka oman alan työyhteisössä.

 

Suoritus- ja toimintatavat

  • Varaa opintojakson suorittamiseen 28 tuntia 8 viikon aikana.
  • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti. Tarvittaessa sinun on mahdollista pyytää ohjausta verkkokurssin opettajalta.
  • Kurssitehtävät ovat yksilötehtäviä. Osa tehtävistä on mahdollista suorittaa suullisesti verkkoalustalla.

 

Arviointi

  • Osoitat sisältöjen osaamista arvioitavien kurssitehtävien avulla.

  • Teacher: Riikka Miettinen