Koulutuksessa tutustumme virtuaalitodellisuuden ympäristöihin ja tutkimme niiden hyödyntämistä opetuksessa. Pohdimme, miten virtuaalitodellisuus voi tukea oppimista.
Opintokokonaisuus on osa DenTa-hanketta
  • Opettaja: Laura Koponen