Tietotekniikan valinnainen kurssi

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia digitaalisia laitteita sekä käyttää ja ylläpitää niitä omassa opiskelussaan ja työssään. Opiskelija tuntee digitaalisia palveluita ja sovelluksia sekä käyttää niitä tiedonhankinnassa sekä opiskelu- ja työtehtävissään. Opiskelija osaa käyttää ja jakaa digitaalisia sisältöjä ammattimaisesti tekijänoikeuksia noudattaen. Lisäksi hän osaa noudattaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia.
  • Teacher: Marko Vuorinen