Tervetuloa verkkokurssille: YTO3-KKP22 Kestävän kehityksen edistäminen 1osp
 

Opiskelu edellyttää sinulta:
 Tietokonetta
 Hyviä itsenäisen opiskelun taitoja ja digiopiskelun perustaitoja
 Suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan

 

 Sisältö:
 Kurssilla on tavoitteena oppia kestävän kehityksen periaatteet, ymmärtää hiilineutraalisuus ja kiertotalous ja tunnistaa toiminnan eettiset näkökulmat

 

 Suoritus- ja toimintatavat:
 Varaa opintojakson suorittamiseen 12–16 tuntia aikaa 8 viikon aikana
 Kurssi suoritetaan Moodlessa, perehtymällä teoriaan ja tekemällä harjoituksia sekä loppukoe
 Saat harjoituksista palautetta Moodlelta sekä opettajalta 
 Tukea opiskeluun saat ohjauksissa ja/tai verkko-opintopajasta

 

 Arviointi:
 Perustuu harjoitustehtäviin ja loppukokeeseen
  • Opettaja: Nana Hulkko