Kurssin nimi: YTO3-KKV22 Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen 

Opiskelu edellyttää sinulta: 

 • Tietokonetta 

 • Hyviä itsenäisen opiskelun taitoja ja digiopiskelun perustaitoja 

 • Suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan 


Sisältö: 

 • Tällä verkkokurssilla
     • sovelletaan kestävän kehityksen osaamista.  
     • aluksi kerrataan ja syvennetään osaamista, mitä kestävä kehitys on.  
     • sitten perehdytään kestävän kehityksen toteutumiseen omalla alallasi tai työpaikassasi.  
     • tehdään myös kehittämisehdotuksen jonkin kestävän kehityksen asian parantamisesta. 
   

Suoritus- ja toimintatavat: 

 • Varaa 3 osp:in opintojakson suorittamiseen riittävästi aikaa 8 viikon aikana 

 • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti Moodlessa 

 • Kurssi suoritetaan perehtymällä teoriaan ja tekemällä tehtäviä Moodlessa

 • Saat harjoituksista palautetta Moodlelta sekä opettajalta 

 • Tukea opiskeluun saat ohjauksissa ja/tai verkko-opintopajasta 

 

Arviointi: 

 • Perustuu palautettuihin tehtäviin.