Opintojakson/Kurssin käyminen edellyttää sinulta:

  • Sinulla on käytössäsi tietokone ja kuulokemikrofoni ja toimiva nettiyhteys (kurssi ei sovellu mobiililaitteilla tehtäväksi)
  • Sinulla on hyvät itsenäisen opiskelun taidot ja digiopiskelun perustaidot. Suomen kielen taito: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan
  • Englannin kielen lähtötasosi on: perusopetuksen A-englannin sisällöt tai vastaava osaaminen


Sisältö:

  • Itsestä ja opinnoista kertominen englanniksi, arkielämän tilanteissa toiminen englanniksi, kielen perusrakenteiden kertaaminen (aikamuodot, artikkelit, sanajärjestys, persoonapronominit)


Suoritus- ja toimintatavat:

  • Varaa opintojakson suorittamiseen vähintään 20-25 tuntia 8 viikon aikana
  • Opintojakso suoritetaan kokonaan itsenäisesti
  • Arviointi perustuu kurssitehtäviin ja kokeisiin (kirjoitustehtävät, äänitteet, tentit, kielioppitehtävät ja loppukokeet)

 

  • Teacher: Marjo Männistö