Opintojakson/Kurssin käyminen edellyttää sinulta: 

  • Sinulla on käytössäsi tietokone ja kuulokemikrofoni ja toimiva nettiyhteys (kurssi ei sovellu mobiililaitteilla tehtäväksi)

  • Sinulla on hyvät itsenäisen opiskelun taidot ja digiopiskelun perustaidot Suomen kielen taito: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan

  • Englannin kielen lähtötasosi on: perusopetuksen A-englannin sisällöt tai vastaava osaaminen 

  • Edeltävät opinnot: YTO1-ENP118 Me and My Studies on suoritettu

Sisältö: 

  • Työelämän ja oman alan englannin sanasto ja viestintätilanteet, kieliopin perusrakenteet  (adjektiivit, numeraalit, passiivi, ajan ja paikan prepositiot) 

Suoritus- ja toimintatavat: 

  • Varaa opintojakson suorittamiseen vähintään 20-25 tuntia 8 viikon aikana 

  • Opintojakso suoritetaan kokonaan itsenäisesti 

  • Muut näytöt: Suullinen koe Teams-videopuheluna opettajan kanssa kurssin 8 viikon suoritusajan loppupuolella 

  • Arviointi perustuu kurssitehtäviin ja kokeisiin (kirjoitustehtävät, äänitteet, tentit, kielioppitehtävät ja suullinen koe) 

 

 

 

 

 

  • Teacher: Elina Pirkkalainen