Opintojakson/Kurssin käyminen edellyttää sinulta: 

  • Sinulla on käytössäsi tietokone ja kuulokemikrofoni ja toimiva nettiyhteys (kurssi ei sovellu mobiililaitteilla tehtäväksi)
  • Sinulla on hyvät itsenäisen opiskelun taidot ja digiopiskelun perustaidot. Suomen kielen taito: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan
  • Englannin kielen lähtötasosi on: perusopetuksen A-englannin sisällöt tai vastaava osaaminen 
  • Edeltävät opinnot: Me and My Studies, English at Work

 Sisältö:

  • Tapakulttuurin tuntemus (kirjallinen ja suullinen osaaminen), kohtelias ja tilanteen mukainen kielenkäyttö sekä lähteiden käyttö englanniksi (kirjallinen ja suullinen osaaminen), englanti maailmankielenä (kulttuurintuntemus), intonaatio, lause- ja sanapainot (kuullun ymmärtäminen ja oma tuottaminen)

Suoritus- ja toimintatavat: 

  • Varaa opintojakson suorittamiseen vähintään 20-25 tuntia 8 viikon aikana 
  • Opintojakso suoritetaan kokonaan itsenäisesti 
  • Arviointi perustuu kurssitehtäviin ja kokeisiin (kirjoitustehtävät, äänitteet, tentit, kielioppitehtävät ja loppukokeet)

 

 

  • Opettaja: Elina Pirkkalainen