• Opiskelu tällä kurssilla tapahtuu verkossa (Moodle) sekä työsaleissa. Tehtävät tulee suorittaa kunkin teeman aikataulun mukaisesti.

 • Opintojakson käyminen edellyttää: 

 • Tietokone ja kuulokemikrofoni  

  Hyvät itsenäisen opiskelun taidot ja digiopiskelun perustaidot 

  Sisältö lyhyesti: 

  Sähkötekniikan perusteista (virtapiirit, resistanssi, Ohmin laki, energia, työ, teho, vastukset, eri kytkentätavat ja asennukset) sekä näihin liittyviä laskutehtäviä. 8 vko

  Asennustekniikka (metallityöt, kiinnittäminen, asennusmenetelmät, piirtäminen, kuvannot) 4 vko

  Sähköasennustekniikka (sähköasennukset, komponentit, kuvan lukeminen) 4 vko

  Suoritus- ja toimintatavat: 

  Opiskelu suoritetaan opettajajohtoisesti ja osittain itsenäisen työskentelyn päivinä.

 • Arviointi

 • Arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöön. Näyttöön sisällytetään myös näytön täydentävä osa (tentti) täällä Moodlessa.

 • Opettaja: Juha Toivanen