Opintojakso kuuluu yhteisiin tutkinnon osiin (YTO) ja on pakollinen kaikille perustutkintoa suorittaville. Opintojakson sujuva suorittaminen edellyttää PC- tai Mac-tietokoneen käyttöä sekä Microsoft Office -ohjelmistoa.

Opintojakson hyväksytysti suorittanut on oppinut käyttämään yleisimpiä työvälineohjelmia sekä saanut tiedot ja taidot toimia nykyaikaisessa verkkoympäristössä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Kaikki opintojakson tehtävät tehdään yksilösuorituksena. Opintojakson tehtävät palautetaan Moodleen sekä jakamalla opintojakson kansio Microsoftin OneDrive -pilvipalvelun kautta opintojakson ohjaajalle.

Opintojakso soveltuu henkilöille, jotka osaavat tietokoneen peruskäytön, kuten ohjelmien avaamisen, tiedostojen tallentamisen ja muun tiedostojen hallinnan.

Opintojakson laajuus on 1+1 osp., joten sen suorittaminen vaatii ajallisesti noin yhden työviikon.


  • Opettaja: Marko Vuorinen