Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen verkkokurssin tavoitteena on, että opiskelija

·         hakee monipuolisesti tietoa liikkumisen hyödyistä ja vaatimuksista terveydelle sekä opiskelu- ja työkyvylle

·         etsii monipuolista tietoa mahdollisuuksista oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi

·         kehittää opiskelu- ja työkyvyn vaatimia fyysisiä ominaisuuksiaan ja ergonomiataitojaan

 

Kurssi koostuu kahdesta teemasta liikuntaosaaminen ja terveysosaaminen (2 osp). Kurssin teemoja ei voi suorittaa yksittäin, vaan verkkokurssitoteutuksessa molemmat teemat pitää suorittaa yhdessä

Osaamisen hankkiminen tehdään itsenäisenä verkkotyöskentelynä Moodlessa olevilla tehtävillä.  Opiskelija osoittaa osaamisensa koululla paikan päällä järjestettävässä loppukokeessa (2h)

Kurssi edellyttää opiskelijalta sujuvaa suomen kielen taitoa, tietokonetta sekä riittäviä tietoteknisiä taitoja. Opiskelijan on myös kyettävä työskentelemään pitkäjänteisesti ja osattava aikatauluttaa opiskeluaan. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tarvittaessa ohjausta tehtävien tekemiseen opettajalta tai perjantaipajoissa

Kurssin suoritusaika on kahdeksan viikkoa. Tarvittaessa voit sopia joustavammasta toteutuksesta opettajan kanssa


  • Teacher: Inna Tuomala