Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone 

 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen 

 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan  

 

Sisältö:  

 • Opintojaksolla keskitytään aatteiden, uskonnon, tieteen ja taiteen kehitykseen antiikista lähelle nykypäivää. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja arkielämä. 

 • Historian tietoja ja taitoja syvennetään pakollisista opintojaksoista. 

 

Suoritustapa:  

 • Muiden opintojen/töiden ohella tehtäessä suositus on opiskella kurssin sisältö yhden tai enintään kahden jakson aikana  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia. Ohjaustunteja on tarjolla sekä kevät että syyslukukaudella. 

 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista. 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä. 

 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. 

 • Opintojakso arvioidaan neljän palautettavan essee-tehtävän perusteella. 

 • Opettaja: Tuomas Kotamäki