MAA09 Talousmatematiikka (1op) 

 • Sinulla on käytössäsi tietokone ja hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen. 

 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen oppikirja. 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan 

Sisältö:  

Opintojaksolla 

 • Tutkitaan aritmeettisia ja geometrisia lukujonoja ja niiden summia. 

 • Lasketaan erilaisia korkolaskuja (koron korko, nykyarvo ja diskonttaus) 

 • Tutustutaan erilaisiin talletuksiin ja lainoihin ja niihin liittyvään matematiikkaan. 

 • Tutkitaan taloudellisiin tilanteihin sopivia matemaattisia malleja joihin liittyy lukujonoja ja summia. 

 • Harjoitellaan ohjelmistojen käyttöä laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä. 

Suoritustapa:  

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia 

 • Opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsin avulla 

 • 45 kpl sähköisen oppikirjan harjoitustehtäviä 

 • 2 kpl välitestejä moodlessa

 • Opettaja: Jussi Kauppinen