Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone 

 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen 

 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan  

 

Sisältö:  

 • Tällä opintojaksolla tutustut globalisaation ja kansainvälisen verkottumisen maailmaan ja Suomen rooliin osana muuta Eurooppaa ja globaalia yhteistyötä. Lisäksi syvennät tietojasi Euroopan unionista ja opit hakemaan siitä tietoa ja tarkastelemaan tietojasi kriittisesti. 

 • Opintojaksolla perehdyt myös Suomen turvallisuuspolitiikkaan ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

 

Suoritustapa:  

 • Muiden opintojen/töiden ohella tehtäessä suositus on opiskella kurssin sisältö yhden tai enintään kahden jakson aikana  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia. Ohjaustunteja on tarjolla sekä kevät että syyslukukaudella. 

 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista. 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä. 

 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. 

 • Opintojakso arvioidaan neljän palautettavan essee-tehtävän perusteella. 

 • Opettaja: Tuomas Kotamäki