MAA06 Derivaatta (3op) 

 • Sinulla on käytössäsi tietokone ja hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen. 

 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen oppikirja. 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan 

 

Sisältö:  

Opintojaksolla 

 • Tutustutaan raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan käsitteeseen. 

 • Opetellaan derivoimaan aiemmilta kursseilta tuttuja funktioita. 

 • Opetellaan derivoimaan useiden funktioiden tuloja ja osamääriä sekä yhdistettyjä funktioita. 

 • Opetellaan tutkimaan funktion kulkua ja ääriarvoja derivaatan avulla. 

 • Opetellaan käyttämään ohjelmia apuna raja-arvoja, jatkuvuutta ja derivaattaa tutkittaessa. 

Suoritustapa:  

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia 

 • Opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina 

 • 60 kpl sähköisen oppikirjan harjoitustehtäviä 

 • 3 kpl välitestejä Moodlessa 

 • Päättökoe lyseon tenttiakvaariossa 

 • Opettaja: Jussi Kauppinen