Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone 
 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen 
 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja 
 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 
 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan  

Sisältö:  

 • Opintojaksolla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot ja lisääntyminen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 

Suoritustapa: 

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa  
 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia 
 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 
 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsin avulla 
 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 
 • Opiskelija valitsee, mitä tehtäviä hän tekee ja arvosana määräytyy tehtyjen tehtävien perusteella 
 • Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa valinnainen päättökoe koululla Abitti-koeympäristössä aikuislukion koeviikoilla (vain Gradia-lukioiden opiskelijat). Päättökokeen avulla opiskelija voi yrittää korottaa arvosanaa, jonka on saanut tekemiensä tehtävien perusteella. 
 • Opettaja: Katariina Wickström