Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone. 
 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen. 
 • Sinulla on käytössäsi kuvantekemisen perusvälineet, jotka saat käyttöösi kuvataideluokasta HA.A2.204 opettajan kanssa etukäteen sovittuna ajankohtana. 
 • Hyviä itsenäisen opiskelun taitoja ja digiopiskelun perustaitoja   
 • Suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan   
  Sisältö: 
 • Lähtökohtana opintojaksolla ovat taiteen ja ympäristön sekä opiskelijan omat merkitykselliset kuvat. Kuvat toimivat suunnitteluprosessien apuna, niitä muokataan, tutkitaan ja analysoidaan. Omaa ajattelua jaetaan kuvia tekemällä sekä muita tiedon tuottamisen tapoja käyttämällä. Opintojakson keskiössä on oman taidenäkemyksen kehittyminen sekä taiteen ymmärtäminen moninaisuuden ilmentäjänä ja kulttuurin uudistajana. Ilmaisullisten keinojen, materiaalien ja tekniikoiden sekä teorian osalta opintojakso antaa hyvän startin kuvantekemiseen ja kuvista nauttimiseen. 
Suoritustapa:   
 •  Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana. Opintokokonaisuuden aluksi opiskelija tekee opiskelusuunnitelman, jossa määrittelee missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän suorittaa opintojakson.
 • Opiskelu tapahtuu etänä ja siihen kuuluu yksi lähitapaaminen materiaalien hakemisen yhteydessä. 
 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista. 
 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsissä.  
 • Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien kuvallisten ja kirjallisten tehtävien tekemistä ja palauttamista. 
 • Opintojakso arvioidaan palautettujen tehtävien perusteella, ja arviointi kohdistuu tehtäväkohtaisiin kriteereihin eli osaamistavoitteisiin. 


 • Opettaja: Tuula Railo