Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone  

 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen  

 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja  

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta  

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan   

Sisältö:  

 • Opintojaksolla tutustutaan totuuden, todellisuuden ja tietoisuuden luonteeseen, sekä tieteellisen tutkimuksen luonteeseen. Opintojakson käytyäsi osaat eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta ja todellisuuden luonteesta. Lisäksi tunnet tieteellisen tutkimuksen periaatteita paremmin. FI1-opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä, jonka jälkeen suoritusjärjestys on vapaampi.      

Suoritustapa:   

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa   

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia  

 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista  

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä  

 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa  

 • Kaikki opintojakson tehtävät tulee tehdä, jotta opintojaksosta saa arvosanan. 

 • Opettaja: Jarkko Sairanen