Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone 
 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen 
 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja 
 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 
 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan  
 • Olet suorittanut kaikki maantieteen pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot   

Sisältö:  

 • Opintojaksolla kerrataan maantieteen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen keskeiset sisällöt. Huomiota kiinnitetään erityisesti käsitteiden ja eri aihekokonaisuuksien hallintaan. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia opiskelu- ja vastaustekniikoita ja lisätään opiskelijan valmiuksia vastata ylioppilaskirjoituksissa maantieteen tehtäviin. Opintojakson tavoitteena on ohjata opiskelijaa opiskeluun, jossa asiat omaksutaan itsenäisesti ajatellen ja soveltaen.     

Suoritustapa:  

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa  
 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia 
 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 
 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsin avulla 
 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä 
 • Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä 
 • Opintojaksolla ei ole koetta, vaan suoritusmerkinnän saa, kun on tehnyt ohjeiden mukaisesti suoritukseen vaadittavat tehtävät 

 


 • Opettaja: Katariina Wickström