VEB307 Katse tulevaan 

Opintojakson käyminen edellyttää:   

·         Sinulla on käytössäsi tietokone

·        Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen  

·        Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja  

·        Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta  

·        Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan  

 

Sisältö:   

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä ja tarjota kielen harjoittelun mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja työelämään liittyen.   

 

Keskeiset sisällöt: 

·    Opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä 

·    Tulevaisuudensuunnitelmat 

·    Jatko-opintomahdollisuudet, työelämätaidot ja työelämän käytänteet kohdekielisissä kulttuureissa. 

·    Erilaiset viestintämallit esimerkiksi työnhakutilanteissa ja ymmärrys kansainvälisen yhteistyön merkityksestä lisäävät globaali- ja kulttuuriosaamista. 

 

Suoritustapa:   

·        Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa   

·        Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia  

·        Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista  

·        Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsin avulla  

·        Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa  

·        Kaikki opintojakson tehtävät tulee tehdä, jotta opintojaksosta saa arvosanan  

·        Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävien sekä välikokeiden perusteella  

·        Kokeet tehdään oppimisympäristössä opiskelijan itse määrittelemänä aikana 

·        Opintojakson arvosanaa voidaan korottaa sopimalla opettajan kanssa opintojakson jälkeen annettavista lisänäytöistä.   

  • Opettaja: Elina Saukko