VEB309 Ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso  

Opintojakson käyminen edellyttää:   

·        Sinulla on käytössäsi tietokone 

·        Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen  

·        Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta  

·        Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan. 

 

Sisältö 

• lukion oppimäärän mukaisten kielioppiasioiden harjoitteleminen 
• yleisimpien kielenkäyttötilanteiden kertaaminen 
• eri aihepiirien sanaston vahvistaminen 
• viestien kirjoittamisen harjoitteleminen 
• vanhojen ylioppilaskokeiden tehtävien avulla harjoitteleminen 
• kuullun- ja luetunymmärtämisharjoitukset 

 

Tavoitteet 

• keskeisen kielitietoaineksen kertaaminen ja sanaston kertaaminen sekä laajentaminen 
• ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppien ja osa-alueiden hallinta 
• oman osaamisen arviointi ja tavoitteiden asettaminen 

 

Suoritustapa:   

·        Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana  HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa   

·        Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia  

·        Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista  

·        Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsin avulla  

·        Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa  

·        Kaikki opintojakson tehtävät tulee tehdä, jotta opintojaksosta saa arvosanan  

·        Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Suoritusmerkinnän saa osallistumalla opetukseen aktiivisesti ja tekemällä annetut tehtävät. 

  • Opettaja: Elina Saukko