VEB308 Näkökulmia ajankohtaisiin aineisiin 

Opintojakson käyminen edellyttää:   

·        Sinulla on käytössäsi tietokone 

·        Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen  

·        Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja  

·        Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta  

·        Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan 

Sisältö 

• ajankohtaiset aiheet 
• kohdekieliset mediat 
• lähdekritiikki 
 

Ajankohtaiset aiheet tuovat eettiset kysymykset ja ympäristöosaamisen teemat esille. Tässä opintojaksossa käytetään entistä enemmän autenttisia materiaaleja, jolloin esimerkiksi lähdekritiikin merkitys korostuu. Yhteiskunnalliset aiheet tulevat esiin ajankohtaisten uutisaiheiden kautta. 

Suoritustapa:   

·        Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa   

·        Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia  

·        Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista  

·        Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsin avulla  

·        Opintojakson arviointiperusteet käydään opiskelijoiden kanssa keskustellen läpi jakson alussa ja ne ovat nähtävillä käytössä olevassa oppimisympäristössä.        

·        Opintojakson kuluessa opiskelijalla on monenlaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan kielitaidon eri osa-alueilla. 

·        Kaikki opintojakson tehtävät tulee tehdä, jotta opintojaksosta saa arvosanan.   

·        Opintojakson arvosanaa voidaan korottaa sopimalla opettajan kanssa opintojakson jälkeen annettavista lisänäytöistä.   

 

  • Opettaja: Elina Saukko