Tervetuloa verkkokurssille: YTO-MM322 Yhtälöiden osaaminen 1 osp

 

Opiskelu edellyttää sinulta:
 Tietokonetta, laskinta, kynää ja paperia
 Hyviä itsenäisen opiskelun taitoja ja digiopiskelun perustaitoja
 Suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan

 

 Sisältö:
 Kurssilla on tavoitteena oppia matemaattisten ongelmien ratkaisua yhtälöiden avulla sekä tilastojen ja tunnuslukujen tulkitsemista.

 

 Suoritus- ja toimintatavat:
 Varaa opintojakson suorittamiseen 12–16 tuntia aikaa 8 viikon aikana
 Kurssi suoritetaan Moodlessa katsomalla opetusvideoita, esimerkkejä ja tekemällä harjoituksia sekä loppukoe
 Saat harjoituksista palautetta Moodlelta sekä opettajalta
Tukea opiskeluun saat tarvittaessa ohjauksissa ja/tai verkko-opintopajasta

 

 Arviointi:
 Perustuu harjoitustehtäviin ja loppukokeisiin

 

 

 

 

 

 

 

  • Opettaja: Nana Hulkko