Taide ja luova ilmaisu, pakollinen -kurssin tavoitteena on tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille, ilmaista itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin sekä ilmaista itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä. Tämä toteutus on verkkokurssi. 

Kurssilla tuotetaan eri pituisia kirjallisia ja muita tuotoksia sekä suullisia esityksiä pääasiassa yksilötyönä. Kurssilla ei ole loppukoetta, vaan arvosana määräytyy suoritettujen tehtävien perusteella. 

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on älypuhelin tai kamera videointiin ja kuvaamiseen, tietokone, kuulokkeet ja mikrofoni. Opiskelijalla on oltava oman toiminnan suunnittelun taitoja, tavoitteiden asettamisen taitoja, kykyä arvioida omaa osaamistaan ja kykyä aikatauluttaa omaa opiskeluaan. Kurssi edellyttää myös melko sujuvaa suomen kielen taitoa. 

Tämä pakollinen kurssi soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta huomioiden edellä annetut edellytykset. 

Opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta, mutta halutessaan opiskelija voi osallistua yhteisiin ohjaustuokioihin tai perjantaipajoihin. Verkkokurssilla opiskelu on pääosin itsenäistä mutta ohjattua. 

Kurssi on yhden osaamispisteen (1 osp). Kurssin suorittamiseen kannattaa varata aikaa noin 18 tuntia.

  • Opettaja: Mari Erho