Taide ja luova ilmaisu, valinnainen -kurssin tavoitteena on havainnoida ja kerätä tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä sekä suunnitella ja kokeilla teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin. Tämä toteutus on verkkokurssi. 

Kurssilla tuotetaan eri pituisia kirjallisia ja muita tuotoksia sekä suullisia esityksiä pääasiassa yksilötyönä. Kurssilla ei ole loppukoetta, vaan arvosana määräytyy suoritettujen tehtävien perusteella. 

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on älypuhelin tai kamera videointiin ja kuvaamiseen, tietokone, kuulokkeet ja mikrofoni. Opiskelijalla on oltava oman toiminnan suunnittelun taitoja, tavoitteiden asettamisen taitoja, kykyä arvioida omaa osaamistaan ja kykyä aikatauluttaa omaa opiskeluaan. Kurssi edellyttää myös melko sujuvaa suomen kielen taitoa. 

Tämä valinnaiskurssi soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta huomioiden edellä annetut edellytykset. Pakollinen taide ja luova ilmaisu –kurssi on hyvä olla suoritettuna, mutta valinnaiskurssin voi suorittaa myös ennen pakollista kurssia. 

Opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta, mutta halutessaan opiskelija voi osallistua yhteisiin ohjaustuokioihin tai perjantaipajoihin. Verkkokurssilla opiskelu on pääosin itsenäistä mutta ohjattua. 

Kurssi on laajuudeltaan kolme osaamispistettä (3 osp). Kurssin suorittamiseen kannattaa varata aikaa noin 54 tuntia.

  • Opettaja: Mari Erho