Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Ruotsi pakollinen

  • Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone ja siinä toimiva nettiyhteys. Perusasiat on hyvä olla hallussa ennen verkkokurssin suorittamista. 
  • Kurssilla opitaan jokapäiväisen elämän asioita, itsestä ja opinnoista kertomista, asiakaspalvelun ja viestinnän  perusasioita ja oman alan sanastoa. Lisäksi kurssilla kerrataan ruotsin kielioppiasioita. Tekniikan ja liikenteen opiskelijat opiskelevat lisäksi työturvallisuuteen liittyvää sanastoa.
  • Kurssilla opiskellaan itsenäisesti ja tehtävät ovat sekä kirjallisia että suullisia. Kurssilla on myös videotehtäviä ja kuunteluharjoituksia. Osa tehtävistä palautetaan opettajalle Moodlessa, osan ohjelma tarkistaa saman tien. Tehtävien läpäisyraja on 75% ja niitä saa tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Kurssiin kuuluu kertaava loppukoe.
  • Kurssi soveltuu itsenäiseen opiskeluun kykenevälle opiskelijalle, jolla on peruskielitaito ruotsista.
  • Kurssi on 1 opintopisteen laajuinen ja sen tekemiseen on hyvä varata n. 20 h. 
  • Opettajalta saa aina kysyä neuvoa ja apua.
  • Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.


  • Opettaja: Liisa Pylvänäinen