Opintojakson käyminen edellyttää:   

 • Sinulla on käytössäsi tietokone ja kuulokkeet. 

 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen. 

 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen oppikirja. 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot, esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta. 

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan.  

 

Opintojakson sisältö:  

 • Opintojaksolla opiskelija valmistautuu englannin ylioppilaskokeeseen. Tutustutaan englannin ylioppilaskokeen rakenteeseen ja erilaisiin tehtävätyyppeihin sekä harjoitellaan tehtävätyyppeihin vastaamista. Opintojakso suositellaan suoritettavan valmistautuessa englannin ylioppilaskokeeseen. 

 

Suoritustapa:  

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana.  HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa.  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia. 

 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista. 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä mahdollisina etäohjausaikoina Teamsissä. 

 • Opintojaksolla tehdään erilaisia tehtäviä Moodle-oppimisympäristössä ja omassa digikirjassa.  

 • Opintojaksolla ei ole koetta, vaan suoritusmerkinnän saa, kun on tehnyt/palauttanut ohjeiden mukaisen määrän hyväksytysti suoritettuja tehtäviä digikirjassa ja Moodlessa. 

 

 • Opettaja: Kirsi Ylätalo