Opintojakson käyminen edellyttää: 

  • Tietokone ja kuulokemikrofoni  
  • Hyviä itsenäisen opiskelun taitoja ja digiopiskelun perustaitoja 
  • suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan 
  • (xxx ohjelmiston käyttöä) 
  • (opintokohtainen lähtötaso) 
  • (edeltävät opinnot) 

Sisältö: 

  • ops-kuvaus 

Suoritustapa: 

Varaa opintojakson suorittamiseen xx aikaa xx aikana 
Opintojakso suoritetaan (kokonaan) itsenäisesti ja/(tai osittain ryhmätöinä) 
Arviointi perustuu... 

 

 

 

 

 

  • Opettaja: Tiina Kiljala