Opintojakson käyminen edellyttää: 

·                 Sinulla on käytössäsi tietokone 

·                 Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen 

·                 Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja 

·                 Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 

·                 Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan 

Sisältö: 

·                  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan kehityksen tutkimuksesta ja osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta. Opintojaksolla opiskelija perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana. Opiskelija perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon sekä tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen.      

Suoritustapa: 

·                 Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa  

·                 Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia 

·                 Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 

·                 Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä

·                 Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 

·                 Kaikki opintojakson tehtävät tulee tehdä, jotta opintojaksosta saa arvosanan. 

 

 

  • Opettaja: Anne-Maarit Niiles-Mäki