Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone ja hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen.  

 • Fysiikan opinnoissa pitää käyttää kaavaeditoria ja laskinohjelmaa. Lisäksi harjoittelet kurssilla kuvaajan piirtämistä taulukkolaskennan ohjelmalla 

 • Et tarvitse erillistä oppikirjaa, vaan saat käyttöösi kaiken kurssilla tarvittavan teoria ja muun materiaalin verkkokurssin työtilan kautta. Lisäksi apunasi on taulukkokirja (tai taulukot.com -sivusto). 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan  

 

Sisältö:  

 • Moduulissa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta, tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteisiin ja saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan. 

 • Keskeisiä sisältöjä ovat suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä, mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi sekä graafinen- ja lineaarinen malli. 

 • Tavoitteena on oppia, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla.  

 • Moduuli kehittää yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle. 

 

Suoritustapa:  

 • Muiden opintojen/töiden ohella tehtäessä suositus on opiskella kurssin sisältö yhden tai enintään kahden jakson aikana  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia. Ohjaustunteja on tarjolla joka jaksossa. 

 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä  

 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 

 • Opintojakson arvosana perustuu keskeisten sisältöjen tiedolliseen ja taidolliseen osaamiseen, joka osoitetaan palautetuilla harjoitustehtävillä, harjoitustöillä ja/tai kokeella. 

 • harjoitustehtävistä ja -töistä saatujen pisteiden summa määrää arvosanan 4-8. 

 • saavuttamalla Harjoitustöillä hyväksytyn arvosanan 5, 6, 7 tai 8 voi sopia kokeen, jolla arvosanaa pystyy korottamaan. Kokeen tekeminen ei ole välttämätöntä, mikäli ei tavoittele kiitettävää arvosanaa. 

 • Kurssikoe tehdään koululla, aika sovitaan opettajan kanssa, kun olet ensin palauttanut tehtävät (suositus: aikuislukion koeviikolla). 

 

 • Opettaja: Sanna Nevala