FY02 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op) 

 Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone ja hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen.  

 • Fysiikan opinnoissa pitää käyttää kaavaeditoria ja laskinohjelmaa. Lisäksi harjoittelet kurssilla kuvaajan piirtämistä taulukkolaskennan ohjelmalla.  

 • Et tarvitse erillistä oppikirjaa, vaan saat käyttöösi kaiken kurssilla tarvittavan teoria ja muun materiaalin verkkokurssin työtilan kautta. Lisäksi apunasi on taulukkokirja (tai taulukot.com -sivusto). 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan  

 

Sisältö:  

 • Moduulissa perehdytään siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään sekä mitä vaikutuksia näillä toiminnoilla on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin.  

 • Keskeisenä näkökulmana on energian käsitteen ilmeneminen näissä yhteyksissä sekä se, miten energian käsite jäsentää ja täsmentää aiheesta käytävää keskustelua ja siihen liittyviä näkemyksiä. 

 

Suoritustapa:  

 • Muiden opintojen/töiden ohella tehtäessä suositus on opiskella kurssin sisältö yhden tai enintään kahden jakson aikana  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia. Ohjaustunteja on tarjolla joka jaksossa. 

 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä  

 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 

 • Opintojakson arvosana perustuu keskeisten sisältöjen tiedolliseen ja taidolliseen osaamiseen, joka osoitetaan palautetuilla harjoitustehtävillä, harjoitustöillä ja/tai kokeella. 

 • harjoitustehtävistä ja -töistä saatujen pisteiden summa määrää arvosanan 4-8. 

 • saavuttamalla harjoitustöillä hyväksytyn arvosanan 5, 6, 7 tai 8 voi sopia kokeen, jolla arvosanaa pystyy korottamaan. Kokeen tekeminen ei ole välttämätöntä, mikäli ei tavoittele kiitettävää arvosanaa. 

 • Kurssikoe tehdään koululla, aika sovitaan opettajan kanssa, kun olet ensin palauttanut tehtävät (suositus: aikuislukion koeviikolla). 

 

 • Opettaja: Sanna Nevala