Opintojakson käyminen edellyttää: 

  • Tietokone ja kuulokemikrofoni  
  • Hyviä itsenäisen opiskelun taitoja ja digiopiskelun perustaitoja 
  • suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan 
  • Esitiedot: Fysiikan pakolliset moduulit 1 ja 2 sekä fysiikassa ja matematiikassa käytettävät ohjelmat (Speecrunch tai GeoGebra laskimena, sekä kuvaajan piirto Geogebralla tai taulukkolaskentaohjelmalla).

Sisältö: 

  • Fysiikka FY3 Energia ja lämpö -moduulin tavoitteena on, että opiskelija syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä, osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä sekä osaa soveltaa termodynamiikan käsitteitä ja malleja energiantuotannon ratkaisujen tarkastelussa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Lisäksi opiskelija tunnistaa energiatasapainon ja lämmönsiirtymisen merkityksen ilmastonmuutoksessa.

Suoritustapa: 

 

Opintojaksolla työskentely tapahtuu verkko-opiskeluna ilman lähiopetusta. Ohjausta tehtävien tekemiseen voi saada erillisinä ohjausaikoina. Tehtävät kannattaa tehdä yhden, korkeintaan kahden jakson aikana. 

Oppikirjasta Lukion fysiikka FY03 Energia ja lämpö, lops 21, SanomaPro tehdään 30 määrättyä tehtävää. (Voit toki harjoilella vapaasti lisää, tämä on siis minimi.)

Moodlessa 7 tehtävää sekä opintojakson aluksi tehtävä opintosuunnitelma ja kurssin päätteeksi tehtävä itsearviointi. 

Hyväksytyt arvosanat 5 - 7 saadaan palautettavista tehtävistä kerätyillä pisteillä

Arvosanoihin 8-10 vaaditaan lisäksi koululla tehtävä koe, josta saa max. 30 p. Voit tulla tekemään kokeen, jos pisteesi yltävät hyväksyttyyn arvosanaan. 

 

 

  • Opettaja: Sanna Nevala