KE07 Kemian kertauskurssi / Jatko-opintoihin valmentava kurssi (2 op) 

Opintojakson käyminen edellyttää:  

 • Sinulla on käytössäsi tietokone 

 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen. Kemian opinnoissa tarvitsee lisäksi käyttää kaavaeditoria ja laskinohjelmaa, piirtää kuvaajia sekä hallita molekyylipiirto-ohjelman käytön (MarvinSketch).  Näiden käyttöä opastetaan kemian osalta kurssin sisällöissä. 

 • Kaikki kurssilla tarvittava materiaali löytyy verkko-oppimisympäristöstä ja internetistä. Tehtävien tekemiseen voit käyttää apunasi aiempien kurssien kemian kirjoja (Mooli 1-5, Sidos 1-6) tai hankkia lukion kemian kertauskirjan. Lisäksi tarvitset taulukkokirjan (tai taulukot.com -sivusto + cheat.abitti.fi) 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 

 • Pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan  

 

Sisältö:  

 • Opintojaksollla käydään läpi lukion kemian oppimäärän keskeisiä asiakokonaisuuksia, ylioppilaskirjoitusten kemian kokeen tehtäviä ja jatko-oppilaitosten pääsykoetehtäviä. Sisältöön kuuluu oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia sekä myös demonstraatioon tai oppilastyöhön perustuvia ongelmia. Kurssin pohjaksi suositellaan kemian pakollisten ja syventävien kurssien asiasisältöjen hallintaa. 

 

Suoritustapa:  

 • Muiden opintojen/töiden ohella tehtäessä suositus on opiskella kurssin sisältö yhden tai enintään kahden jakson aikana  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia. Ohjaustunteja on tarjolla sekä syys- että kevätlukukaudella. 

 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä  

 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 

 • Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Saat hyväksytyn suorituksen, kun kun palautat 5 palautettavaksi merkittyä harjoitustehtävää (yhteensä palautettavia tehtäviä on 10, joista valitset itsellesi sopivat), teet lisäksi kemian preliminäärikokeen koululla (abittikoe, kesto 3-6 h opettajan tarjoamana aikana) tai teet edellisen kemian ylioppilaskokeen mahdollisimman YO-koemaisesti kotona. Lisäksi olet tehnyt opintosuunnitelman sekä antanut kurssipalautteen 

 

 • Opettaja: Sanna Nevala