Asiakaspalvelu on opeteltava taito, siinä, missä muutkin taidot. Asiakasta täytyy oppia kuuntelemaan, pyrkiä ratkaisemaan hänen ongelmansa ja ennen kaikkea asiakkaalle täytyy jäädä asiakaspalvelukohtaamisesta hyvä mieli. Se, kuinka tämä kaikki tehdään, vieläpä kannattavaa liiketoimintaa tukien, opitaan tällä kurssilla.