Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen - verkkokurssi

Tällä kurssilla opitaan kestävän kehityksen asioiden soveltamista omalle alalle.

Kurssilla tehdään kirjallisia tehtäviä itsenäisesti ja osallistutaan aiheeseen liittyvään keskusteluun. Opiskelija saa ohjausta tehtävien tekoon tarvittaessa. Tehtävät on suoritettava vähintään tyydyttävällä tasolla. Kurssilla ei ole koetta.

Kurssilla tarvitaan tietokone ja internet-yhteys ja riittävä suomen kielen taito. Opiskelu edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuunottoa omasta työskentelystä ja kykyä aikatauluttaa kurssitehtävien tekoa.

Kestävän kehityksen pakollinen kurssi olisi hyvä olla suoritettuna. Kurssi sopii  toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle; tehtävien tekemiseen tarvitaan alan tuntemusta ja kokemusta alan töistä.

Kurssi on valinnainen  ja laajuudeltaan 3 osaamispistettä . Kurssin tekemiseen opiskelijan kannattaa varata aikaa noin 20-45 tuntia.