Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja mobiilisovellustensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain mukaisesti.

Palvelujamme www.gradia.fi, moodle.gradia.fi, blogit.gradia.fi koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan näiden palvelujen on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Gradian kyseiset verkkopalvelut vastaavat pääosin kriteeristön vaatimuksia.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua moodle.gradia.fi ja on laadittu / päivitetty 12.8.2020.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Gradian Moodle on toteutettu Mediamaisteri Oy:n toimittamalla ja ylläpitämällä Moodlen Pinja-käyttöliittymällä. 

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa: 

 • Internet Explorer 11 
 • Edge 
 • Firefox 

Chrome Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta: 

 • HTML 
 • CSS 
 • Javascript


Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi


Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen


Kunkin sivustolla julkaistun oppimateriaalin saavutettavuudesta vastaavat materiaalin tekijät. Tällöin voi olla mahdollista, että materiaaleissa on saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia tekstivastineita kuvissa ja videoissa tai ei-saavutettavia dokumentteja. Gradian Digipalvelut antaa ohjeita ja neuvoja näiden puutteiden korjaamiseen, mutta vastuu materiaalien sisällöstä on aina varsinaisilla tekijöillä. 

Moodlen sisällä on lisäksi erityisiä toimintoja, joiden ominaisuuksista osa on saavutettavia ja osa ei. Moodlessa on käytössä virtuaaliluokkahuone BigBlueButton, jonka saavutettavuustilanteesta saa lisätietoa palvelun toimittajalta. Samoin käytössä on H5P-toimintojen kokonaisuus, jonka toimittaja kehittää saavutettavuuden tilaa. Katso ajantasainen tilanne H5P:n eri toimintojen saavutettavuudesta.


Digipalvelun saavutettavuuden tila


Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset

Ei saavutettava sisältö


3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen


 • Havaittava: Kuvia ilman tekstivastinetta

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
  • Sivusto voi sisältää kuvia, joissa ei ole tekstivastinetta. Sivusto on päivitetty siten, että kuvat joko merkitään kuvituskuviksi tai annetaan tekstivastine, mutta sivustolla voi olla kuvia, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Havaittava: Haasteellinen otsikko- ja navigaatiorakenne
 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
  • Navigointi ja rakenne voi olla haasteellinen ja otsikkoelementtien h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi. Otsikkorakenteen rakenteeseen tulee kiinnittää sisältöä tuodessa erityistä huomiota sisältöä laatiessa.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet


 • Havaittava: Puutteellinen kontrasti osassa tekstiä
 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
  • Sivustolla esiintyy liian pientä kontrastia osassa sivuston oheistekstistä ja kuvailevista tekstistä.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • Ymmärrettävä: Puuttuvia nimilappuja syötteistä
 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
  • Osasta sivuston syöttökenttiä puuttuu label-nimikkeet.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.2.2 Syöte


Palautteen antaminen

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla
digipalvelut@gradia.fi

Valvontaviranomainen


Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu


01.08.2019

Viimeksi muutettu: keskiviikko 7. lokakuu 2020, 15.26