• Opettaja: Sanna Eskelinen
 • Opettaja: Sofia Pesonen-Drammeh
 • Opettaja: Matti Lampinen ADM
VEB307

Opintojakson käyminen edellyttää: 

 • Sinulla on käytössäsi tietokone 

 • Hallitset tietokoneen peruskäytön ohjelmineen 

 • Sinulla on käytössäsi opintojakson digitaalinen tai paperinen oppikirja 

 • Sinulla on hyvät itsenäisen verkko-opiskelun taidot esim. osaat aikatauluttaa opintosi, noudatat määräaikoja, luet ja ymmärrät ohjeita, kysyt rohkeasti neuvoa opettajalta 

 • Pystyt opiskelemaan ohjeiden mukaan.

SISÄLTÖ:

opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

Suoritustapa: 

 • Opintojakso suoritetaan vähintään yhden ja enintään kahden jakson aikana HUOM! Opiskelija määrittelee itse, missä enintään kahdessa peräkkäisessä jaksossa hän opintojakson suorittaa  

 • Opiskelu tapahtuu etänä ilman lähitapaamisia 

 • Opettaja ohjaa opiskelua, mutta opiskelu on pääosin itsenäistä ja omatahtista 

 • Yhteyttä pidetään Wilman ja sähköpostin välityksellä sekä etäohjausaikoina Teamsin avulla 

 • Opintojaksolla tehdään erilaisia harjoitustehtäviä Moodle-oppimisympäristössä joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 

 • Kaikki opintojakson tehtävät tulee tehdä, jotta opintojaksosta saa arvosanan 

 • Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävien sekä välikokeiden perusteella 

 • Kokeet tehdään oppimisympäristössä opiskelijan itse määrittelemänä aikana


 • Opettaja: Katariina Wickström
 • Opettaja: Sakari Salo
 • Opettaja: Laura Kauppinen
eGradia-lukioiden verkkokurssipajassa lukio-opettajat rakentavat verkkokurssitoteutuksia tukemaan opiskelijoiden joustavia opintopolkuja.
 • Opettaja: Katariina Wickström