Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)
Työelämässä oppiminen on uudistetun ammatillisen koulutuksen hieno mahdollisuus. Oppiminen työelämän ympäristöissä on aina yhdessä suunniteltua, tavoitteellista ja ohjattua. Tämän kurssin avulla saat opettajana uusia ajatuksia, työkaluja ja ideoita työelämässä oppimiseen, työelämäyhteistyöhön ja sen syventämiseen. Kurssilla käsitellään opettajan roolia työelämän kumppanuuksien rakentajana ja ylläpitäjänä.
Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)
Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)
Tavoitteena on tuottaa positiivisia asiakaskokemuksia ja osuvaa osaamista työelämään!

Tärkeimmät asiakkaamme ammatillisessa koulutuksessa ovat opiskelija ja työelämä. Opiskelija on tuttu ja helpommin tunnistettava asiakas opettajille ja ohjaajille. Työelämän ja työelämän edustajien mieltäminen asiakkaiksi voi olla vieraampaa. Tiivistä yhteistyötä työnantajien ja työpaikkaohjaajien kanssa tarvitaan, jotta ammatillinen koulutus tuottaisi jokaisen opiskelijan kohdalla osuvaa osaamista työelämään. 

Koulutusten suunnittelu, henkilökohtaistaminen, oppimisen ohjaus sekä ohjaukseen ja näyttöihin perehdyttäminen ovat asiakaspalvelutilanteita. Jokainen yhteydenotto, kohtaaminen ja vuorovaikutustilanne rakentaa opiskelijoiden ja työelämän mielikuvaa siitä, millaisia toimijoita olemme. Välitämmekö opiskelija- ja työelämäasiakkaiden tarpeista ja teemmekö parhaamme vastataksemme niihin? Olemmeko helposti lähestyttäviä? Vastaammeko yhteydenottoihin? Huolehdimmeko prosessit laadukkaasti loppuun?

Työelämässä oppiminen on uudistetun ammatillisen koulutuksen hieno mahdollisuus. Oppiminen työelämän ympäristöissä on aina yhdessä suunniteltua, tavoitteellista ja ohjattua. Tämän kurssin avulla saat opettajana uusia ajatuksia, työkaluja ja ideoita työelämässä oppimiseen, työelämäyhteistyöhön ja sen syventämiseen. Kurssilla käsitellään opettajan roolia työelämän kumppanuuksien rakentajana ja ylläpitäjänä.